W dniu dzisiejszym system StartStop został zaktualizowany do wersji 1.8.6. Największą zmianą jest możliwość załączania do zadań plików, a także stworzona z nich baza plików. Nowa funkcjonalność jest kolejnym powodem, żeby zrezygnować z mailowego przydzielania zadań. Problem przeszukiwania skrzynki w celu odnalezienia właściwego załącznika dobiegł końca. Dzięki bazie plików, mamy do nich dostęp w każdym miejscu i na każdym urządzeniu połączonym z Internetem.