Praca w biurze rachunkowym w znacznym stopniu bazuje na dużej ilości, często krótkotrwałych, ale powtarzających się czynności. Cechą charakterystyczną jest też obsługa znacznej ilości kontrahentów. Aby łatwiej poruszać się w gąszczu informacji i zestawiać je ze sobą, w systemie StartStop opracowany został moduł Analizy danych.

Analiza danych pozwala wyciągać wnioski dotyczące znaczenia poszczególnych czynności i zadań, wraz z ich czasochłonnością.
Pozwala ocenić, ile czasu poświęcamy danemu kontrahentowi, a także poznać liczbę i czas trwania wszystkich zadań dodatkowych w wybranym okresie rozliczeniowym.
Na tej podstawie można zweryfikować rentowność umów i na przykład podjąć decyzję o zmianie sposobu rozliczania z wybranymi kontrahentami.
Analiza danych umożliwia sprawdzenie efektywności pracowników, a tym samym pozwala na optymalizację poziomu organizacji pracy w twoim biurze rachunkowym.

W każdej chwili można wygenerować zestawienie wybranych czynności w formie raportu, który będzie stanowił załącznik do faktury klienta lub też będzie podstawą do rozliczenia z naszymi pracownikami.
Ułatwieniem codziennej pracy będzie też Moduł Rozliczeń, który pozwala w łatwy sposób potwierdzać wykonanie poszczególnych zadań wraz ze wskazaniem podstawy rozliczenia.

Zobacz, jak możesz wykorzystać analizę danych w twoim biurze rachunkowym: