Informujemy, że została przeprowadzona kolejna aktualizacja w systemie StartStop.pl. Dodaliśmy szereg nowych funkcjonalności, ułatwiających zarządzanie zadaniami zespołu oraz rejestrację czasu ich trwania.

  1. Reorganizacja menu
  2. Zadania planowane – lista zadań planowanych spełnia rolę skoroszytu. Użytkownicy mogą zapisywać wszystkie zadania nie zaśmiecając listy zadań do realizacji. Dodawanie zadań planowanych nie powoduje wysyłania powiadomień do Użytkowników, więc Managerowie mogą tam swobodnie planować pracę zespołu. Zmiana statusu z planowanych na w realizacji odbywa się poprzez operację publikacji zadania.
  3. Raport Chronometraż – chronometraż to jedna z metod badania czasu trwania czynności. Nasz raport zestawia powtarzalne zadania wszystkich użytkowników, pokazując m.in. średni czas trwania danej czynności.
  4. Raport Fotografia dnia – fotografia dnia to zestawienie wszystkich zadań zrealizowanych, lub realizowanych przez danego Użytkownika w ciągu dnia.